Korleis melde seg inn i Granvin Idrettslag via Min Idrett http://mi.nif.no

 

 

 1. Gå til http://mi.nif.no og velg «Ny bruker
  • MinIdrett 01
 2. Registrer informasjonen din og og trykk på grønn pil.
  • MinIdrett 02
 3. Gå til fanen «Medlemskap» og velg «Finn ny klubb».
  • MinIdrett 03
 4. Skriv inn «Granvin Idrettslag» under klubbnavn og trykk på blå knapp for å søke.
  • MinIdrett 04
 5. Velg «Granvin Idrettslag» og trykk ein gong.
  • MinIdrett 05
 6. Velg gruppene du ynskjer å bli medlem av og trykk på «Send søknad».
  • MinIdrett 06
 7. Søknaden din bli behandla av nokon i styret og du er snart medlem

NB! Hugs å legge inn informasjon om barn dersom du skal ha familiemedlemskap. Dette er viktig for at dei skal være forsikra når dei er med på aktivitetar.