Dommargodtgjersle

200kr – 5ar og 7ar (12 år og ned)

400kr – 9ar (12 år og opp)

GIL sponsar eventuelle dommarkurs. 

Fotballgruppa 2021 består av:

Åsmund Lillegraven (Leiiar)

Esben Vaberg

Einar Stene

Aslak Såkvitne

MIX 2014 - Kontakt person Rannveig Djønne

Gutar 2013/2012 - Kontakt person Åsmund Lillegraven

Jenter 2013/2012 - Kontakt person Ingebjørg Kvarekvål

Jenter 2011 - Kontaktperson Gro Kristin Kårdal

 

Så har me 2 samarbeidslag med Eidfjord IL

Mix 2010/2012/2011 Kontaktperson Marita Spildo Tuv

Mix 2009 + Kontaktpesron Elisabet Magnusdottir Gunnlaugsson