Her kan du laste ned føremål med politiattest om du er trenar eller oppmann. 

gil2.jpeg

 

Her kan du laste ned føremål med politiattest om du er i styret eller i undergruppene.

gil1.jpeg

Dersom du blir bedt om å levere politiattest til oss må du laste denne ned, fylle den ut, og så levere til politiet. 

Når du får politiattesten i retur (enten i DigiPost eller i brev) må du vise denne til vår politiattestansvarleg Karina Prestegård. Me skal ikkje lagre politiattesten din. Vist politiattest er gyldig i 3 år.

For meir info om politiattest sjå:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

og 

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/