Granvin herad og Granvin idrettslag har inngått avtale om bruk og organisering av bassenget på skulen. Onsdag 15. januar vert bassenget opna for familiebading, bading for ungdomar og bading for vaksne
Fram mot sumaren (skuleslutt) vert det bading kvar onsdag slik:

 

(Veke 16 er påskeveka og bassenget er då stengt)
1700-1800 Familiebading  (Barn under 13 år må vere i fylgje med vaksen)
1800-1900 Bading for ungdomar (13-18 år)
1900-2000 Bading for vaksne (dame/herre)
 
Hugs badehette!!

 

Betalingssatsar: Barn (t.o.m. 17 år) kr. 20.- , vaksne kr. 40.-, familie kr. 80.-

 

Vel møtt!
Helsing styret