Dommargodtgjersle

200kr – 5ar og 7ar (12 år og ned)

400kr – 9ar (12 år og opp)

GIL sponsar eventuelle dommarkurs.