Det er meldt på følgende lag il 2020 sesongen.

Alle laga er mix lag, men me har meldt dei opp i følgende klasser.

Klasse Spilleform
Gutter 13 11'r fotball
Gutter 10 7'r fotball
Jenter 9 5'r fotball
Gutter 8 5'r fotball
Jenter 7 3'r fotball - ikkje seriespill

 

Så prøver me å starte 6 års lag etter skolestart.