Det er meldt på følgende lag il 2020 sesongen.

Alle laga er mix lag, men me har meldt dei opp i følgende klasser.

Klasse Spilleform
Gutter 13 11'r fotball
Gutter 10 7'r fotball  Laget er trekt
Jenter 9 5'r fotball
Gutter 8 5'r fotball
Jenter 7 3'r fotball - ikkje seriespill

 

Så prøver me å starte 6 års lag etter skolestart.

Granvin IL støtter påmeldingsavgift til følgande

Vårslepp cup

Bulken eller Ålvik-cup

Eidfjord cup

 

Trener/oppmann kan melde lagene på desse.

 

Deltaking på andre cuper må søkes om til styret med kopi til leiiar for fotballgruppa.

Fotballgruppa består av:

Sol Beggevik

Åsmund Lillegraven (leiar)

Esben Varberg

Christina Vatnøy

Christina Vatnø